ਹੁਣ ਚੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ, ਕੱਢੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਢ ਹੁਣ ਚੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ, ਕੱਢੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਢ
BREAKING NEWS
Search

Live Clock Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
CHina Sun

ਹੁਣ ਚੀਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ, ਕੱਢੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਢ

218

ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਉਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਐਚਐਲ 2 ਐਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸੁਰਜ  ਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦਿਆਂ ਆਪਣਾ  ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ ਅਸਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੀਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ ਅਸਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਚੀਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ ਅਸਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਐਚਐਲ 2 ਐਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਐਚਐਲ 2 ਐਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਐਚਐਲ 2 ਐਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਫਿ .ਜ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ 10 ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਮ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਿਜਿਕਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਟਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਫਿ .ਜ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ 10 ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਮ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਿਜਿਕਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਟਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।

ALSO READ: Reela Wala Deck R Nait New Punjabi Song 2019

ALSO READChitta Kurta Latest Punjabi Song Sung By Karan Aujla

ALSO READ: Viral: जैकलीन के साथ सलमान खान ने किया मुन्नी बदनाम पर डांस

ALSO READ: KHATARNAAK singer Gippy Grewal and Bohemia

ALSO READ: GLOCK Singer MANKIRT AULAKH New Punjabi Song 2019

ALSO READ: Azad SOch Punjabi Epaper
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *