ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜਾ ਆਓ,ਜਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ - AZAD SOCH ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜਾ ਆਓ,ਜਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ - AZAD SOCH
BREAKING NEWS
Search

Live Clock Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜਾ ਆਓ,ਜਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ

ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜਾ ਆਓ,ਜਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ

209

AZAD SOCH :-

  • ਅੰਜੀਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ । ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਵਰਗਾ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਿਗੋਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗਾ ।
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
  • ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਚੂਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ,ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗਾ ।Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *